Downloads

15 van 26 downloads
Artikel
02-02-2024

Artikel: ERK-niveaus per taal, taalvaardigheid en schoolsoort

Startnotitie moderne vreemde talen

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
25-03-2024

Startnotitie burgerschap

Whitepaper
18-04-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
25-03-2024

Startnotitie

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Artikel
11-11-2023

Actualisatie examenprogramma's - Meer richting, meer ruimte (SLO Context)

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces