Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.

De advieskring bestaat uit:

En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

  • CvTE: Andre Coenders en Marjo van Vliet
  • Stichting Cito: Anneke de Graaf, Natalie Schols en Wilma Vrijs
  • MEVW: Ina Buining

Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakverenigingen voor benaderd.

Advieskringperiodes:

  • Advieskring: 28 maart tot 21 mei 2024