Downloads

15 van 26 downloads
Artikel
31-01-2024

Artikel NVOX: Actualisatie van de examenprogramma's - Welke kant gaat het op?

25-03-2024

Startnotitie

Interview
31-01-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Artikel
02-10-2023

Nieuwe examenprogramma’s wiskunde: passen en meten in alle profielen

Artikel
25-03-2024

Startnotitie moderne vreemde talen

Artikel
06-07-2023

Infographic - Actualisatie examenprogramma's

Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Whitepaper
18-04-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
25-03-2024

Startnotitie burgerschap

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum