Vakvernieuwingscommissie Fries

Voor de actualisatie van de examenprogramma's Fries is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.

Deze commissie bestaat uit leraren, vakexperts en curriculumexperts:

  • Leraren zijn essentiële deelnemers van de vakvernieuwingscommissie, omdat ze dagelijks werken met examenprogramma's in de onderwijspraktijk.
  • Vakexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma's, de uitvoer in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexpert brengt curriculaire en vakinhoudelijke expertise in en is verantwoordelijk voor het schrijven en de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren conceptexamenprogramma’s.


De vakvernieuwingscommissie wordt in 2023 nog verder uitgebreid. In het voorjaar start de werving voor twee leraren Fries.

Fotografie: Barbra Verbij

Gerrit Hoekstra
Gerrit Hoekstra

Procesregisseur en vakexpert Fries

Ans Wallinga
Ans Wallinga

Leraar Fries

Rianne Blokzijl
Rianne Blokzijl

Leraar Fries

Anke Herder
Anke Herder

Curriculumexpert