Vakvernieuwingscommissie levert geactualiseerde conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo op

Redactie Geplaatst op 01 september 2022

Een vakvernieuwingscommissie, bestaande uit docenten (vmbo en mbo), vakexperts en curriculumexperts, heeft de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd. Het doel hiervan is aan de ene kant zorgen voor een goede basis, zodat alle vmbo-leerlingen maatschappelijk zelfredzaam zijn. Aan de andere kant zijn de examenprogramma’s geactualiseerd om de aansluiting met mbo, havo en de andere vakken in het vmbo te optimaliseren. Op 16 november 2022 overhandigde de vakvernieuwingscommissie de conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo aan het ministerie van OCW. Dit markeert de afronding van de eerste fase van het vakvernieuwingsproces en geeft het officiële startsein voor de volgende fase.

Opdracht van de vakvernieuwingscommissie

De vakvernieuwingscommissie is door het ministerie van OCW ingesteld, met als taak een voorstel te doen voor één of meer conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo. De commissie had daarbij de vrijheid een voorstel te doen voor vernieuwing van één of meer wiskundevakken in het vmbo, en voor één of meer verschillende varianten van het examenprogramma wiskunde in het vmbo die passen bij de profielen. Met het oog op de verschillende leerwegen in het vmbo heeft de commissie zes conceptexamenprogramma’s opgeleverd: drie voor wiskunde 1 en drie voor wiskunde 1,2.


Vervolgstappen

De wijzigingen die de commissie voorstelt, hebben effect op de huidige onderwijspraktijk en de wijze van afsluiting. De eerstvolgende stap is daarom analyseren wat de impact van de voorstellen is. Het gaat hierbij om het opstellen van de juiste onderzoeksvragen voor een fase van beproeven en implementeren in de onderwijspraktijk, en om inzichtelijk maken welke beleidskeuzes voortkomen uit de voorstellen.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de opgeleverde conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo zich verhouden tot de actualisatie van de huidige kerndoelen rekenen en wiskunde voor po en onderbouw vo en examenprogramma's wiskunde havo-vwo voor bovenbouw vo. Ook wordt onderzocht hoe de voorstellen zich verhouden tot de huidige examenprogramma's vmbo, de geldende werkopdracht van OCW voor de actualisatie van de avo-vakken, het referentiekader Taal en Rekenen en de rekenvereisten in het mbo.

Vervolgens start een fase van beproeven. Na deze fase van beproeven en het verwerken van de uitkomsten vindt definitieve vaststelling en besluitvorming plaats over de invoering van de examenprogramma’s.


Meer weten?

Wil je meer weten over de conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo? Ga dan naar de website van SLO.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken