Blog Marianne van Dijke-Droogers: Statistiek voor iedereen

Redactie Geplaatst op 16 november 2023


Gedurende twee jaar werken vakvernieuwingscommissies aan het actualiseren van de examenprogramma’s. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Voor welke uitdagingen staan zij? In deze blogserie schrijven leden van de vakvernieuwingscommissie over wat zij meemaken tijdens dit bijzondere proces. Deze keer: Marianne van Dijke-Droogers, leraar en lid van de vakvernieuwingscommissie wiskunde.

Wakker worden, opstaan en data check: slaaptijd 6 uur 34 minuten, hartslag 104 bpm, regenkans vandaag 60%, Google Maps verwacht extra reistijd 10 tot 50 minuten. Opschieten dus: op naar de vakvernieuwingscommissie wiskunde havo-vwo.

Statistiek binnen wiskunde

Dagelijks worden data verzameld en als statistische waarheden aan ons gepresenteerd. Om deze informatie te begrijpen en kritisch te interpreteren is basiskennis cruciaal. Statistiek voor iedereen is dan ook één van de speerpunten in de nieuwe examenprogramma’s.

Momenteel wordt statistiek alleen aangeboden in wiskunde A. Statistiek in het exacte profiel is dus nieuw en dit brengt uitdagingen mee bij de actualisatie van de examenprogramma’s. Met de vakvernieuwingscommissie proberen we te achterhalen welke statistische kennis nodig is voor de wiskundevakken in de N-profielen. Naast het beoordelen van de juistheid van beweringen, nieuwsberichten en onderzoeksverslagen is het voor de leerlingen met een N-profiel van belang om statistische vaardigheden te leren die ondersteunend zijn bij andere exacte vakken en vervolgstudies.

Afstemming met andere vakken

We gaan regelmatig in gesprek met docenten van andere vakvernieuwingscommissies. Laatst vertelde een biologiedocent over statistiek voor het vergelijken van groepen en benoemde een natuurkundedocent het werken met regressielijnen. Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudig natuurkunde-experiment waarbij de uitrekking van een veer gemeten wordt bij blokjes met verschillende massa. Op basis van de metingen kunnen leerlingen een regressielijn opstellen en zo het verband tussen de uitrekking en de massa beschrijven.

Deze afstemming op behoeften van andere exacte vakken helpt om betekenisvolle keuzes te maken. We praten met deze docenten ook over mogelijkheden om leerlingen tijdens de wiskundelessen over statistiek eigen datasets vanuit experimenten bij natuurkunde of biologie te laten analyseren. Op deze manier werken ze met voor hen betekenisvolle data. Ook de inzet van grote datasets met exacte context werd besproken, bijvoorbeeld data over stijging van temperatuur of zeespiegel in het kader van klimaatverandering.

Betekenisvolle statistiek

Bij het maken van keuzes kijken we als vakvernieuwingscommissie ook naar behoeften vanuit vervolgopleidingen, niet-exacte schoolvakken en de aanpak in andere landen. Zo was ik eind september bij een conferentie waar de curriculumvernieuwingen in Duitsland en België werden belicht. Treffend om te horen dat hun uitdagingen overeenkomen met die van ons.

Het is boeiend en intensief om met elkaar een goed betekenisvol statistiekprogramma binnen de wiskunde te ontwikkelen. Discussiepunten zijn onder andere het handmatig of digitaal laten verwerken en analyseren van data, focus op intuïtief kansbegrip of werken met formele formules en de inzet van simulatiesoftware. Door de opties uitgebreid met elkaar te bespreken en ook buiten de commissie aan experts, leraren en leerlingen voor te leggen, hopen we met elkaar wiskundeprogramma's op te stellen waarin statistiek betekenisvol en vooral haalbaar wordt aangeboden.

Ik heb er vertrouwen in dat de vernieuwde examenprogramma’s wiskunde van toegevoegde waarde zullen zijn voor de exacte leerlingen. Dat leerlingen beter toegerust naar hun vervolgstudie gaan en ook bij dagelijkse beslissingen kritisch kunnen omgaan met statistische waarheden in de digitale media.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken