Rogier Bos

Rogier Bos

Contactinformatie

Rogier Bos

Vakexpert

Sinds 2016 ben ik universitair docent aan het Freudenthal Instituut van Universiteit Utrecht. Vanuit die functie houd ik me bezig met onderzoek naar middelbaar en hoger wiskundeonderwijs. Daarnaast geef ik ook onderwijs, zowel aan docenten in opleiding als aan eerstejaars scheikunde. Op allerlei manieren zet ik me in voor het wiskundeonderwijs in Nederland. Dat eerdergenoemde onderzoek verspreid ik via workshops, nascholingen, en als redacteur van artikelen in de Euclides. Als ontwikkelaar en bestuurslid ben ik actief voor Wiskunde D Online, een initiatief om dat prachtige vak beschikbaar te maken op scholen waar het uit financiële overwegingen niet meer gegeven wordt. Ook houd ik mij met Europese projecten MERIA en TIME bezig met onderzoekend wiskunde leren en Lesson Study. Via het Europese project FunThink werk ik mee aan de ontwikkelling van lesmateriaal en nascholingen om het denken over en in termen van functies te bevorderen op de middelbare school.


Mijn carrière verliep niet echt in een rechte lijn tot nu toe, alhoewel wiskunde wel de rode draad is. Na mijn studie wiskunde, was ik eerst zes jaar onderzoeker, eerst als promovendus en later als postdoc. Mijn vakgebied was de mathematische fysica, wat in de praktijk meer mathematisch dan fysisch was. Daarna heb ik zo’n acht jaar met veel plezier gewerkt als docent wiskunde aan het Christelijk Gymnasium in Utrecht.


Ik heb mij aangemeld voor de vakvernieuwingscommissie wiskunde, omdat ik het interessant vind mee te denken over het curriculum en de actualisatie daarvan. De maatschappij verandert en wiskundige kennis groeit. Hoe beweegt het curriculum mee? Interessante vragen!