Johan Brons

Johan Brons

Contactinformatie

Johan Brons

Curriculumexpert

Na ongeveer twintig jaar economisch onderzoek op het gebied van economie en duurzaamheid in ontwikkelingslanden, ben ik in 2008 begonnen als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Vanaf mijn eerste les richt ik mij op een betekenisvolle uitwerking van sociale wiskunde, dat is de wiskunde die het meest overeenkomt met het huidige wiskunde A en C. Ik gebruik hiervoor onder andere materiaal en ervaring van mijn onderzoek met datasets over ontwikkelingslanden. Daarnaast haal ik voorbeelden uit het beleidsonderzoek naar de praktijk van de Millennium Development Goals (MDG), dat ik heb uitgevoerd bij het Planbureau voor de Leefomgeving.


Naast mijn onderwijswerk heb ik divers materiaal voor vakoverstijgend onderwijs ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn wiskundige modules voor 10-14-scholen, een bijdrage aan een NLT-module over duurzame ontwikkeling en opdrachten statistiek en informatieverwerking voor de bovenbouw van havo en vwo.


Bij SLO ben ik curriculumontwikkelaar wiskunde voor de afdeling voortgezet onderwijs. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar samenhang tussen schoolvakken, betekenisvolle toepassingen van wiskunde en statistiek en doorlopende leerlijnen. Ik schrijf over onderwijs-filosofische aandachtspunten, zoals: hoe leren we de leerlingen om kritisch te zijn op wat zij leren? En: hoe maken we ons onderwijs toekomstbestendig als het gaat om grote veranderingen op het gebied van natuur, economie en technologie? Wiskundigen houden zich vanaf het begin van de wiskunde bezig met verandering. Het is voor mij een belangrijke uitdaging om verandering en samenhang tussen veranderingen een plek te geven in de actualisatie van de examenprogramma's wiskunde.