Betty Vermeulen

Betty Vermeulen

Contactinformatie

Betty Vermeulen

Docent

Op mijn bucketlist staat al een tijdje dat ik me graag wil bezighouden met het nieuwe wiskundeprogramma voor de bovenbouw havo/vwo. Gelukkig is nu voor mij de mogelijkheid gekomen!


Ondertussen heb ik 25 jaar onderwijservaring in zowel onder- als bovenbouw en ik wil graag mijn expertise op het vak benutten en delen. In de bovenbouw houd ik me bezig met alle wiskundevakken, welke vakkeuzes de leerlingen kunnen maken in klas drie en natuurlijk ook vernieuwingen binnen het onderwijs.


Naast mijn werk als docent voor de klas ben ik ook werkzaam bij het CvTE en bij de staatsexamens. Ik probeer altijd kansen en mogelijkheden te zien zaken didactisch en creatief op te lossen. Leerlingen verdienen het om te kiezen uit een mooi wiskundepakket waar ze wat aan hebben in hun vervolgopleiding. Ik zal zeker met al mijn kennis en ervaring een goede bijdrage leveren aan het nieuwe wiskundeprogramma. En daar zie ik ook zeker naar uit!